Pravidla soutěže

Úplná pravidla a podmínky soutěže „Láska na talíři”

1. Pořadatel a Organizátor soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost GoodMills Česko s.r.o., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 26766698 (dále jen „Pořadatel”). Organizátorem soutěže je reklamní agentura WMC Praha, a.s., se sídlem Plynární 1617/10, Holešovice, PSČ 170 00, Praha 7, Česká republika, IČO: 265 09 954, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7532 (dále jen „Organizátor”).

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 7. 2. 2022 do 30. 4. 2022 (dále jako „Doba konání soutěže”) prostřednictvím soutěžní microsite na adrese www.babiccinavolba.cz/laskanataliri (dále jen „soutěžní stránka”).

3. Účastníci soutěže a podmínky zapojení do soutěže

Soutěže se mohou účastnit pouze fyzické osoby – spotřebitelé, kteří v době před začátkem nebo v průběhu konání soutěže (nejdříve však v termínu od 10. 1. 2022):

4. Mechanika soutěže

5. Účast v soutěži a výběr výherců:

Založením účtu na soutěžní stránce se soutěžící zapojuje do soutěže. Při nahrávání každé účtenky na tento účet vyplní soutěžící množství a druh soutěžních výrobků, které jsou na dané účtence uvedeny. Poté mu budou moukáty přičteny na jeho účet a při objednávce konkrétní výhry bude provedena kontrola moukátů. Organizátor upozorňuje soutěžící na skutečnost, že pokud údaje uvedené na účtence nebudou čitelné nebo nebudou souhlasit s údaji uvedenými ve formuláři, nebudou mu tyto moukáty přičteny.

Do soutěže může každý soutěžící nahrát libovolné množství účtenek a nasbírat tak moukáty na požadovanou výhru nebo výhry. Každá účtenka, ale může být nahrána pouze jednou. Současně platí, že každý jeden soutěžící může získat nejvýše 5 ks výhry z každého druhu designu (viz čl  6 níže), tedy celkově může jeden soutěžící získat maximálně 25 výher.

Na účtence musí být jasně čitelné datum nákupu, jakož i druh, množství a cena mouky (soutěžního výrobku). Účtenky s datem dřívějším než 10. 1. 2022 nebudou akceptovány. V případě, že je na účtence uvedeno jméno kupujícího, musí být totožné se jménem soutěžícího registrovaným v této soutěži (tedy soutěžící se nemůže účastnit soutěže na základě nákupu soutěžních výrobků realizovaného jinou osobou). Nahraná účtenka musí být fotografií nebo scanem celé originální účtenky a zakoupené mouky Babiččina volba (soutěžní výrobky) musí být na účtence vyznačeny, např. zvýrazňovačem. Účtenka musí být ve formátu JPEG nebo PNG, o velikosti max. 4 MB. Soutěžící musí uschovat originál účtenky.

Organizátor si vyhrazuje právo požadovat od soutěžícího předložení originálu účtenky s níž se soutěžící zapojil do soutěže, zejména v případě podezření na nesplnění pravidel akce. Pokud soutěžící nedoloží na výzvu Organizátora ve stanovené lhůtě příslušnou účtenku, ztrácí nárok na výhru. Dbejte proto, prosím, zvýšené pozornosti při uschování účtenek.

6. Výhry a předávání výher:

V průběhu celé Doby konání soutěže mohou soutěžící nahrávat účtenky za nákupy mouky na svůj účet a sbírat tak moukáty, potřebné pro výměnu za konkrétní výhry. Pro výhru 1 talíře limitované edice Babiččina volba (dále jen „Výhra”) v jakémkoliv designu je potřeba získat 6 000 moukátů. Postupně se bude zpřístupňovat 5 designů talířů, a to takto: Design 1 bude zpřístupněn dne 7. 2. 2022, design 2 bude zpřístupněn dne 21. 2. 2022, design 3 bude zpřístupněn dne 7. 3. 2022, design 4 bude zpřístupněn dne 21. 3. 2022 a design 5 bude zpřístupněn dne 4. 4. 2022. Jednotlivé výhry je možné získat do vyčerpání zásob, tj. každý ze zpřístupněných designů bude k dispozici do rozebrání všech výher zhotovených v tomto designu, a to i poté, co již bude zpřístupněn následující design, nejpozději však do konce Doby konání soutěže.

Výhry:

Limitovaná edice talířů Babiččina volba
Talíř dezertní (19 cm) design 1 – cupcake (600 ks)
6 000 moukátů
Talíř dezertní (19 cm) design 2 – dort (600 ks)
6 000 moukátů
Talíř dezertní (19 cm) design 3 – koláč (600 ks)
6 000 moukátů
Talíř dezertní (19 cm) design 4 – roláda (600 ks)
6 000 moukátů
Talíř servírovací (24 cm) design 5 – bábovka (600 ks)
6 000 moukátů

Každý soutěžící může své moukáty vyměnit za výhru kdykoliv v průběhu Doby konání soutěže. Po vybrání konkrétní výhry bude soutěžícímu odečten daný počet moukátů z jeho účtu. Může ale sbírat dále a vyměňovat moukáty za další výhry.

Výhry budou soutěžícím odesílány průběžně v Době konání soutěže, jakož i po jejím skončení až do 60 dnů od skončení soutěže, na zvolenou adresu výdejního místa Zásilkovna, které výherci uvedli při registraci do soutěže. O odeslání výhry bude výherce informovat společnost Zásilkovna. Výhry nelze směnit za hotovost ani požadovat vydání jiné výhry než bude Pořadatelem stanovena.

Pořadatel ani Organizátor nezodpovídají za nedoručení výher z důvodů ležících na straně přepravce zásilek či jiné třetí strany. Pořadatel ani Organizátor rovněž nezodpovídají za poškození výhry v průběhu přepravy; Pořadatel ani Organizátor nejsou povinni vyměňovat poškozené výhry za jiné výhry či jiná náhradní plnění. V případě, že výherce nevyzvedne svou výhru v určený termín ve zvoleném výdejním místě Zásilkovny, pak na tuto výhru ztrácí nárok, a to bez náhrady.

Soutěžící účastí v soutěži bere na vědomí, že výhry není možno reklamovat, nelze uplatnit práva ze záruky ani z vad

7. Ochrana osobních údajů:

8. Ostatní ustanovení

V Praze dne 6. 2. 2022

Pro nahrání účtenky a výběr talířů
se přihlaste/registrujte

Zadejte váš e-mail

Zůstaňte s námi

Chcete se dozvědět o moukách Babiččina volba ještě víc?